Català · AnglèsLOPD-LSSI

LSSI-LOPD D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a Kensington School a la direcció C/ Nou, 14 Entresol 1a · 17001 Girona

Nom: Idiomas Girona SL
CIF: B-17/088998
Direcció: C/ Nou, 14 Entresol 1a · 17001 Girona (SPAIN)
Telèfon: +34 972 213 445
Email: info@kensington-school.com
Dades del registre: REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA
T. 447, Ll. 353, Secc. 3a, F. 59, F. 6407, Insc. 2aMapa web | Nota legal | crèdits
C/ Juli Garreta 22, entr. · 17002 Girona · Tel: 972 21 18 56 · info@kensington-school.com